Image result for twitter black and white logo Image result for instagram logo black and whiteRelated image Related image

Kur'an'ı Nasıl Tefsir Etmeliyiz (Paperback)

Kur'an'ı Nasıl Tefsir Etmeliyiz By Muhammad Naasiruddeen Al-Albaanee Cover Image
$25.00
Not in Stock, Available for Special Order

Description


kabul edebilir mi?

Bu batıl bir's zd r. Belki de ����u ribatlar diye adını

verdikleri ve oturup kalktıkları yerlerde yan gelip yatma

karakterine sahib, tenbel's filerin uydurmalarındandır.

Bunlar o ribatlarda oturur kalırlar ve Allah'ın rızkının

kendilerine kimler tarafından getirilece����ini g zetler

dururlar. Ancak b yle bir tutumun m sl manın tabiatına

uygun olmadı����ını bilmemiz gerekir. nk Peygamber

(s.a) b t n m sl manları gayretli olmak ve izzetli bir

nefse sahib olma esası zere e����itmi����tir. Peygamber (s.a)

Product Details
ISBN: 9787356920459
ISBN-10: 735692045X
Publisher: Muhammad Naasiruddeen Al-Albaanee
Publication Date: March 16th, 2023
Pages: 32
Language: Turkish