Image result for twitter black and white logo Image result for instagram logo black and whiteRelated image Related image

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği (Paperback)

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği By Muhammed Nasıruddin El-Elbani Cover Image
$27.00
Not in Stock, Available for Special Order

Description


Bir ve tek Allah'a hamdolsun. Sal t ve sel m

kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan o y ce

peygambere, onun aile halkına, ashabına ve

askerlerine.

Uzun asırlardan beri m sl man kel m

limlerinin bazıları arasında yanlı���� bir d ���� nce ve

tehlikeli bir g r ���� ortaya ıkmı���� bulunmaktadır. Bu da

onların: " h d hadis ����er' h k mlerde delil

olmakla birlikte, ����sl m ak id meselelerinde delil

de����ildir" ����eklindeki g r ����lerdir. Bu g r ���� m teahhir

birtakım usul alimleri de kabul etmi����, a����ımızda

birtakım yazarlar ve ����slam davet ileri de benimsemi����

bulunmaktadır. yle ki, bazıları bunu ara����tırılması ve

tartı����ılması's z konusu olmayacak kadar apa ık bir

h k m gibi kabul ettiler. Bazıları daha ileriye de

giderek kesinlikle h d hadisler esas alınarak akide

olu����turulamaz. Bu i����i yapan bir kimse fasık ve

g nahk rdır.

Bu istisn i g r ����e cevab vermek amacıyla

ge mi����te ve g n m zde bir ok ����slam limi yazılı

cevablar vermi����lerdir. Bu husustaki en nemli

Product Details
ISBN: 9784677223443
ISBN-10: 4677223440
Publisher: Muhammed Nasıruddin El-Elbani
Publication Date: March 15th, 2023
Pages: 60
Language: Turkish