Image result for twitter black and white logo Image result for instagram logo black and whiteRelated image Related image

Peygamberin Evinde Bir Gün (Paperback)

Peygamberin Evinde Bir Gün By Abdulmelik El-Kasim Cover Image
$28.00
Not in Stock, Available for Special Order

Description


Ras lun hidayet ve hak din ile g nderen Allah'a hamdolsun. Ras llerin nderi, alemlere rahmet olarak g nderilen Peygamberimiz Muhammed'e, onun aile halk na ve bi.ti.n ashab na da salat ve selam olsun.Gi.ni.mi.zde insanlar n 9ogunlugu ya a r giden ya da bi.sbi.ti.n ihmal eden kimseler aras ndad r. Kimisi RasGlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hakk nda o kadar a r ya gitmi ki, RasGlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e dua edip, ondan istekte bulunmak, onun imdada yetimesini istemek gibi halleri ile iiirkekadargoti.rmi., kimilerI Peygambersal lallahualeyhive sellem aydnlkyolunu


Product Details
ISBN: 9782320882115
ISBN-10: 2320882111
Publisher: Abdulmelik El-Kasim
Publication Date: March 8th, 2023
Pages: 68
Language: Turkish