Image result for twitter black and white logo Image result for instagram logo black and whiteRelated image Related image

Đội Đập Đá: Đội Đập Đá (Paperback)

Đội Đập Đá: Đội Đập Đá Cover Image
$26.15
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Đội Đập Đ Trại T Số 6, Tỉnh Nghệ Tĩnh. L một hồi kỳ viết về những giai đoạn m người chiến sĩ QLVNCH đ trải qua những th ng năm t tội, bị lưu đầy ngay tr n qu hương Việt Nam. Đ y l hồi k viết lại theo tr nhớ, những nh n vật trong c u chuyện đều l thật, những t nh huống xẩy ra trong c u chuyện đều l thật, những địa danh nơi chốn cũng đều l sự thật, c thể thiếu's t v tr nhớ đ bị phai mờ theo thời gian.
Product Details
ISBN: 9781716600784
ISBN-10: 1716600782
Publisher: Lulu.com
Publication Date: August 17th, 2020
Pages: 322
Language: Vietnamese